Skimmelsvamp ejerskifteforsikring

Dækker ejerskifteforsikringen angreb af skimmelsvamp?

Skimmelsvampeangreb i en bygning skyldes en længerevarende opfugtning som f.eks. opstigende grundfugt, utæt tag, rørbrud, kuldebroer m.v.

En ejerskifteforsikring kan være dækkende, hvis der er angreb af skimmelsvamp i din bolig. Dog under visse forudsætninger. Angrebet af skimmelsvamp skal have været til stede før overtagelsen af ejendommen, og angrebet af skimmelsvamp skal nedsætte bygningens brugsværdi. Endvidere må de angrebne konstruktioner ikke være nævnt i tilstandsrapporten som fugtskadede.

Selv om ovenstående forhold er opfyldte, er det ikke sikkert, at ejerskifteforsikringen umiddelbart er dækkende, idet bevisbyrden for forsikringsdækning er forsikringstagerens ansvar.

ØSTERGAARD bygge & indeklimateknik a/s har i snart 20 år assisteret forsikringstager med udredning af årsag til skimmelsvamp, bestemmelse af angrebets omfang, og beskrivelse af afhjælpning, således at grundlaget for forsikringsdækning er tilvejebragt.

Vi har med baggrund som partsrådgivere i over 200 sager vedrørende mulig dækning af skimmelsvampeangreb under ejerskifteforsikringen opnået stor ekspertise på området. Denne ekspertise giver os et unikt grundlag for at rådgive vores kunder bedst muligt om eventuel forsikringsdækning allerede fra første bygningsundersøgelse.
Vi kan assistere forsikringstager fra A-Z, og bliver derfor ofte i forlængelse af vores udførte undersøgelser bedt af forsikringsselskaber om videre rådgivning i renoveringsfasen.

Endeligt er det vigtigt at gøre forsikringstagere opmærksomme på, at såfremt en skade er forsikringsdækket, dækkes udgiften til vores indledende undersøgelse med overvejende sandsynlighed også af ejerskifteforsikringen.